MARC KRONE
'You want to be young again? Don’t buy beauty-products: go to the theatre!'
An Evening with Kurt Weill
OLIPODRIGOup
De “koddige Olipodrigo” is een liedbundel, bestaande uit 2 delen, die rond 1655 in Amsterdam herhaaldelijk is uitgegeven. De titel refereert aan het luxueuze zeventiende- -eeuwse gerecht “de Olipodrigo”; een soort stoofpot met een rijkdom aan verschillende vleessoorten en andere ingrediënten. De inhoud (ruim 180 liederen in totaal) is even divers als omvangrijk. Drinkliederen, moppies over de liefde, mythologische vertellingen, kluchtige poep en pies grappen, karikaturen van Fransen en Duitsers, schunnige bruiloftsgedichten; Soms serieus en ontroerend, vaak kluchtig, grappig en op de man af. De speelsheid en het plezier spatten van de bladzijden af. Het sociale karakter suggereert een levendige interactie tussen de ‘disgenoten’.  Dialoogliederen nodigden uit om beurtelings te zingen, en refreinliederen zoals het ‘Sang-snakerijtje voor de Speelnoods’ uit Den koddigen opdisser konden effectief gebruikt worden in gezelschappen: het hele gezelschap valt in bij het refrein. Het wonderlijke gebruik om een ‘levertje door te geven’ speelt in deze bundel een grote rol: men zat aan tafel en gaf een stukje lever (van de vis) door; als je het levertje kreeg, moest je een gedicht of lied ‘leveren’ waarin het woord ‘lever’ een rol speelt. De Koddige Olopodrigo kan met recht de meeste smaakvolle voorstelling van Camerata Trajectina worden genoemd. Geniet van een uitbundig banket vol met rijk gevuld gezang, gebraden dichtkost en beschonken drankgebral. Een kluchtig eetfestijn vol met lekkernijen waarbij zowel de maag als het oor naar hartenlust gevuld wordt. Aan Tafel!

De Koddige Olipodrigo maakte deel uit van het Festival Oude Muziek Utrecht 2018


Music Camerata Trajectina
  - Saskia Coolen
  - Arjan Verhaag
  - Cassandra Luckhard
Script Arjan Verhaag & Marc Krone
Regisseur Marc Krone
Costumes Golden Age Costumes
Singers Bernard Loonen
  Hieke Meppeling
  Wendy Roobol
  Sam Eggenhuizen
Nico van Meel
2018 Netherlands